Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 12

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

Dyrektor Generalna Uczelni w Złotej...

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej Dyrektor Generalną naszej Uczelni Panią Szarlotę Bindę. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza...

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchomiła nowy Kierunek studiów jakim jest Logistyka. Wykładowca Naszej Uczelni i specjalista z zakresu Logistyki Pani dr Ilona Petryk postanowiła przybliżyć nam ten temat.

Logistyka jest ważnym elementem współczesnego życia gospodarczego. Zapewnia swobodny przepływ materiałów, surowców podczas produkcji, wszelkiego rodzaju przewozów towarowych i pasażerskich. Logistyka jest narzędziem budowania przewag konkurencyjnych nowoczesnych firm produkcyjnych i usługowych, a także niezbędnym elementem w zakresie administracji na każdym szczeblu. Celem kształcenia na Kierunku Logistyka jest poznanie głównych zadań logistycznych wspierających nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Studiując logistykę nauczysz się zarządzać procesami i systemami logistycznymi, magazynem i organizacją dostaw. Będziesz przygotowany do pracy w branży transportowo-spedycyjnej, a także w firmach dystrybucyjnych, produkcyjnych i usługowych. Dzięki znajomości mechanizmów zarządzania firmą spedycyjną, relacji z klientami oraz umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych będziesz mógł znaleźć pracę w firmach zajmujących się krajowym i międzynarodowym obrotem towarowym.

Zdobędziesz kwalifikacje do pracy jako specjalista lub menedżer w zakresie logistyki, łańcucha dostaw i koordynacji działań w łańcuchach dostaw, zakupów, zaopatrzenia i dostaw, współpracy z dostawcami, magazynowania, logistyki produkcji, transportu, dystrybucji i obsługi klienta.

Program nauczania odpowiada aktualnym potrzebom pracodawców. Wiedza i umiejętności, które możesz zdobyć podczas studiów, będą wykorzystywane w niemal wszystkich typach przedsiębiorstw działających w obszarze TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Wiedza w tym zakresie daje możliwość pracy na stanowiskach kierowniczych, analityków systemowych, projektantów i konsultantów zajmujących się rozwojem produktów, logistyką, produkcją, transportem, magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją produktów.

Dr Ilona Petryk

Adiunkt Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Część z nas nadal żyje wakacyjnym nastrojem, a część już z większą uwagą przygląda się poszczególnym propozycjom kierunków studiów. Dla tych drugich mamy kilka ciekawostek związanych z ważnym dla naszej uczelni kierunkiem Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Chcemy zwrócić Waszą uwagę szczególnie na specjalność Kryminologia i kryminalistyka. Jednymi z ulubionych zajęć studentów są te z przedmiotu metody identyfikacji osób. Zapewne to dzięki osobowości prowadzącego zajęcia Pana doktora Dariusza Szydłowskiego, doświadczonego, policyjnego technika kryminalistyki. A może to też kwestia naszego odpowiednio wyposażonego laboratorium kryminalistycznego? Myślę, że wielu z nas z wypiekami na twarzy ogląda seriale z cyklu SCI i zastanawia się, jak to jest naprawdę. Czy łatwo zidentyfikować człowieka? A co można wywnioskować z śladów linii papilarnych? Czy identyfikacja daktyloskopijna daje 100 procent pewności? A co powie grafolog na temat osoby, której próbki pisma ma do zbadania? To wszystko, zwłaszcza na ćwiczeniach w atmosferze otwartej dyskusji przekazuj studentom prawdziwy pasjonat kryminalistyki, pracownik naukowy, a jednocześnie doświadczony praktyk, doktor Szydłowski.

Wiemy, że aktywność intelektualna to nie wszystko. Stąd też dla naszych studentów, zwłaszcza na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrze, oferujemy bezpłatny kurs samoobrony realizowany z wykorzystaniem sali treningowej i szeregu akcesoriów pozwalających skutecznie samoobrony się nauczyć. Uzupełnieniem tego będzie zestaw ulicznych strategii przetrwania, przygotowany przez magistra Mariusza Kulińskiego, wykładowcę akademickiego, a wcześniej oficera bielskiej Policji, wieloletniego specjalisty z zakresu prewencji kryminalnej.

Dla rządnych możniejszych wrażeń oferujemy, również bezpłatny, kurs strzelecki. Zaczynami od kilku słów teorii, przechodzimy następnie do naszego multimedialnego trenażera strzeleckiego nazywanego strzelnicą laserową, by wreszcie przenieść się na strzelnicę bojową i uczyć się posługiwać krótką i długą bronią palną. Dotychczasowe kursy z tego zakresu prowadził były instruktor z Jednostki Wojsk Specjalnych NIL.

Jak możecie przeczytać, w naszej uczelni dobra przygoda nie kończy się z końcem wakacji. Dobra przygoda zaczyna się 1 października w murach naszej uczelni! Serdecznie Was zapraszamy!

W dniu 23 lipca 2021 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracę z Prezesem Zarządu Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Ks. Robertem Kurpiosem.

Pani Dyrektor Generalna mgr Szarlota Binda oraz Rektor Uczelni dr hab. inż. Jacek Binda, Prof. WSFiP podpisali porozumienie o współpracy dzięki której studenci Wyższej Szkoły Finansów i Prawa mają możliwość skorzystania nieodpłatnie z usług Gabinetu Pomocy Psychologicznej Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Poradni Prawnej oraz Gabinetu Masażu i Rehabilitacji.

Uczelnia od wielu lat współpracuje z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej poprzez wspólne przedsięwzięcia charytatywne takie jak wsparcie osób starszych w Domach Pomocy Społecznej oraz Hospicjach.

Od stycznia 2021 w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowany jest projekt „Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20. Po dokonaniu wyboru wykonawców ruszyły pierwsze prace modernizacyjne w budynku. Widoczny jest już postęp prac malarskich w ramach zadania: Malowanie korytarzy i klatki ewakuacyjnej. Zastosowana kolorystyka poszczególnych pięter i przypisanie danej kondygnacji określonej barwy ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami w łatwiejszym poruszaniu się po obiekcie i wyeliminować stres spowodowany myleniem pięter z uwagi na ich jednakową kolorystykę oraz identyczny układ pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Efektem tych działań będzie lepsza orientacja wewnątrz budynku, umożliwiająca szybką identyfikację pięter i pomieszczeń w budynku.

Zapraszamy w mury naszej uczelni.
Dr Elżbieta Rak-Młynarska
Prorektor WSFiP

Pandemia wirusa SARS-CoV2 nie wpłynęła istotnie na realizację programu Erasmus Plus. Wykładowcy Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w formie zdalnej uczestniczyli w Programie, prowadząc wykłady dla studentów z partnerskich Uczelni zagranicznych oraz uczestnicząc w szkoleniach. Platformy komunikacyjne (m.in. Microsoft Teams, Zoom czy Moodle) nie stanowiły bariery. Stały się wręcz nieodzownym elementem nowoczesnego nauczania. Nie oznacza to jednak, że wykładowcy Uczelni zamierzają opierać proces nauczania tylko na rozwiązaniach IT. Chociaż metody i techniki kształcenia na podległość mogą istotnie zwiększyć efektywność przekazu treści, to nie są w stanie zastąpić kontaktu bezpośredniego.

Już teraz organizowany jest w Uczelni nabór stypendystów na kolejne rok akademicki. Wykładowcy poprowadzą wykłady i szkolenia dla studentów i pracowników naukowych uczelni partnerskich. Studenci natomiast będą mogli aplikować o wyjazdy zagraniczne do szeregu uczelni europejskich. Mamy nadzieję, że sytuacja pandemiczna będzie się tylko poprawiać.

Studentów i pracowników Uczelni zainteresowanych udziałem w Programie Erasmus Plus zapraszamy do kontaktu z biurem Erasmusa w Uczelni i/lub do śledzenia aktualności na stronie

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top