Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej publikuje prace naukowe zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jak i pracowników naukowych pochodzących z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich. Wydawnictwo jest jednostką ogólnouczelnianą. Przedmiotem działalności Wydawnictwa jest merytoryczna i organizacyjno-techniczna obsługa działalności wydawniczej w zakresie wydawania drukiem (oraz w formie elektronicznej) prac i ich rozpowszechnianie. Wydawnictwo wydaje materiały zarówno w języku polskim jak i w językach kongresowych. 

Zakres działalności Wydawnictwa obejmuje w szczególności:

 • wydawanie monografii,
 • wydawanie materiałów konferencyjnych,
 • wydawanie podręczników akademickich / skryptów akademickich,
 • przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych promujących uczelnię,
 • wydawanie i rozpowszechnianie Czasopism Naukowych.

Zakres tematyczny wydawanych i rozpowszechnianych prac obejmuje w szczególności:

 • ekonomię i finanse,
 • nauki o bezpieczeństwie,
 • nauki prawne,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • bieżące potrzeby Uczelni, jednak pozostające w zgodzie z prowadzonymi kierunkami studiów.

Prace publikowane są zgodnie z zatwierdzonym planem wydawniczym. Redaktor Naczelny ma prawo przyjąć do wydania również publikacje niezgłoszone w planie wydawniczym.


Regulamin Wydawnictwa

Zarządzenie nr 7/2014/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Wydawnictwa naukowego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej wraz z Regulaminem Wydawnictwa Naukowego (pdf)

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top