Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Pracownicy wydawnictwa aktywnie współpracują z Radami Wydawniczymi Wydawnictwami krajowych i zagranicznych, m.in.: 

  • Radą Wydawniczą czasopisma Acta Academica Karviniensia (indeksowane czsopismo w bazie ERIH – 10pkt wg. polskiej metodologii punkowej)
  • Radą Redakcyjną internetowego czasopisma z zakresu bezpieczeństwa „Bezpecnostni sbory.cz”, ISSN 1803-6856. Czasopismo dostępne jest pod adresem www.bezpecnostni-sbory.wbs.cz
  • Radą Naukową czasopisma Aero-Juurnal – International Scientific Journal of Air Transport Industry
  • Zespołem redakcji czasopisma JASF (ang. International Advisory Board of Journal) - Journal of Advanced Studies in Finance; Department of Economics Faculty of Economics Technical University of Kosice

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top