Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

WSFiP rok rocznie, poszerza listę krajów (partnerskich uczelni zagranicznych) z którymi współpracuje, zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią. Uczelnia prowadzi współpracę z ponad trzydziestoma ośrodkami naukowymi z m.in.: Portugalią, Wielką Brytanią, Słowacją, Węgrami, Niemcami, Włochami, Hiszpanią, Turcją, Bułgarią, Czechami, Estonią, Francją, Irlandią, Islandią, Rumunią, Szwecją – patrz: zamieszczona niżej mapa.

Ponadto WSFiP współpracuje z krajami z poza UE, m.in.: Ukrainą, USA, Meksykiem, Brazylią, Tadżykistanem, Iranem, Irak, Jordanią, Izraelem oraz Libanem.  

Uczelnia prowadzi również ścisła współpracę z uczelniami wyższymi w Czechach i na Słowacji. Jej efektem było uruchomienie Polsko-Słowackiego Uniwersytetu Młodzieżowego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Efektem jego działań jest rozwój i intensyfikacja współpracy między społecznościami pogranicza polsko-słowackiego, a szczególnie powiatów: Bielsko-Biała, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta Żylina i Żylińskiego Kraju.

Najczęściej wybieranymi przez studentów WSFiP uczelniami zagranicznymi są:

  • Włochy- Północna część Sardynii- Sassari
  • Hiszpania
  • Portugalia
  • Słowacja- Żylina
  • CzechyAtuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top