Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Spotkania dla młodzieży i pedagogów

Funkcjonując w otoczeniu edukacyjnym i dysponując potencjałem wykładowców Uczelnia nie pozostaje obojętna na potrzeby środowisk szkolnych. Trafna diagnoza pozwoliła zaoferować nauczycielom i pedagogom cykl rozbudowanych szkoleń na aktualne tematy związane z bezpieczeństwem. Najwyższym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia dotyczące: szkodliwych i zabronionych treści w cyberprzestrzeni, uzależnienia od telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych, wtargnięcia agresywnej osoby do szkoły. W szkoleniach tych wzięło udział ponad 100 nauczycieli.

Podmiotem naszych działań pro bono są również uczniowie szkół. Odpowiedzią uczelni na ich potrzeby są z kolei spotkania prowadzone przez wykładowców uczelni na tematy ważne dla młodych ludzi. Multimedialne wykłady prowadzone były zarówno w szkołach jak i murach uczelni. Najbardziej popularne tematy to bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, zdolność młodzieży do czynności prawnych, zasady odpowiedzialności karnej młodzież, praca techników kryminalistyki. Część tych wykładów uzupełniona była fascynującymi prezentacjami praktyków. W minionym roku akademickim, mimo pandemii, zrealizowano kilkadziesiąt takich spotkań.

Hospicja i DPS-y

Studenci wraz z duszpasterzem akademickim Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od samego początku istnienia Uczelni, czyli od 1995 roku, odwiedzają mieszkańców Hospicjów i Domów Pomocy Społecznej naszego miasta. Czynią to cyklicznie z racji świąt Wielkiejnocy i Bożego Narodzenia. To przepiękne dzieło naszej Uczelni, w okresach świątecznych, niesie osobom starszym, chorym i cierpiącym wiele radości i wzruszeń. Studenci sercami pełnymi ciepła i dobra niosą życzenia oraz świąteczne upominki; nie brakuje chwil wspomnień, łez wzruszenia oraz ciepłych słów i podziękowań. Wszyscy są usatysfakcjonowani, zarówno osoby starsze, jak i studenci, którzy zawsze pełnymi garściami czerpią z bogactwa mądrości życiowej i doświadczenia osób sędziwych i starszych. Spotkania te nazwaliśmy „spotkaniami mądrości życiowej z młodzieńczym entuzjazmem”.

Ponadto samorząd studencki WSFiP wraz z duszpasterzem akademickim co roku pamięta o bohaterach, którzy oddali życie za nasza Ojczyznę. Co roku w sposób symboliczny studenci składają m.in. kwiaty na cmentarzu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej.Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top