Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Jak podają źródła, obok świątyni Apollina Likejosa w Atenach, w ogrodach zwanych Lykejonem Arystoteles założył własną szkołę. Dzisiejsze licea nazwę swą wzięły nie tyle od greckiego słowa lykeion, co od jego łacińskiego odpowiednika w formie licaeum. Zatem liceum i ogród od samego początku byli i są razem.

Tak też jest w Bielskiej Szkole Menedżerów oraz Wyższej Szkole Finansów i Prawa, gdzie ogrody i natura jest nierozerwalną częścią „żywej” infrastruktury Uczelni, jakże cenionej przez studentów i młodzież. Warto zatem zatrzymać się nad pięknem otoczenia, w którym uczniowie i studenci zdobywają wiedzę. Otoczenie bowiem naszej Uczelni jest niezwykłe, wręcz bajkowe. Kolorowe kwiaty, zielone ścieżki i przestrzenie, wszędzie budzące się życie, dają poczucie estetyki, spokoju i ułatwiają wszystkim nasycić nie tylko intelekt, ale i ducha. Uczelnia nasza jest położona w przepięknym ogrodzie, w którym zakwitają różnorodne i różnokolorowe kwiaty, krzewy i drzewa. Tak jest od lat. Od lat też miejsce to jest oazą spokoju, podziwu i zachwytu dla wielu; a często zdarza się, że nasz ogród – pełen zieleni i kwiatów – jest odwiedzany specjalnie przez gości, nawet z bardzo daleka. Jest bowiem co podziwiać! Zresztą obrazy mówią same za siebie.Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top