Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Zgodnie z deklaracją sformułowaną w misji Uczelni, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej „dąży do przekazania uniwersalnego wykształcenia opartego na połączeniu wiedzy zawodowej z wiedzą ogólną”. Połączenie tych dwóch wartości w procesie kształcenia pozwala na nadanie wszechstronności absolwentom WSFiP, rozumianej jako umiejętność dostosowania się do nowych obowiązków zawodowych, ale także wniesienie do pracy zawodowej wartości dodanej dzięki kreatywności w procesie wyznaczania celów organizacji oraz sposobów ich realizacji.

Wszechstronność kształcenia realizowana jest także dzięki starannemu doborowi kierunków kształcenia oraz kadry realizującej proces dydaktyczny. Uczelnia stawia na komplementarność przekazywanej wiedzy, dzięki czemu możliwe jest promowanie specjalistów w zakresie finansów i rachunkowości rozumiejących przepisy prawa, prawników potrafiących dokonać analizy dokumentacji finansowej, specjalistów w obszarze bezpieczeństwa z umiejętnością organizacji kompletnych systemów bezpieczeństwa uwzględniających aspekty prawne oraz nakłady finansowe. Kadra badawczo-dydaktyczna Uczelni, skupiająca naukowców z doświadczeniem zawodowym gwarantuje zdobycie zarówno wiedzy i umiejętności, ale także szerokiego spojrzenia na stawiane wyzwania zawodowe i życiowe.

Aktualnie Uczelnia kształci na 6 kierunkach: Finanse i rachunkowość, Informatyka, Prawo, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja oraz Cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna oraz Logistyka. W ramach poszczególnych kierunków studiów realizowane jest kształcenie ukierunkowane na przekazanie specyficznej wiedzy dla 11 specjalnościach na kierunku Finanse i Rachunkowość, 4 specjalnościach na kierunku Informatyka, 9 specjalnościach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, 2 specjalnościach na kierunku Administracja oraz 2 specjalnościach na kierunku Cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna. Powstał też nowy kierunek Logistyka.


Studia podyplomowe

Uczenie się to proces trwający całe życie. Wychodząc naprzeciw temu postulatowi Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oferuje szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Studia podyplomowe dają możliwość wyboru kierunku, który jest niezwiązany z naszym dotychczasowym wykształceniem. Można przykładowo ukończyć studia prawnicze i pójść zarazem na studia podyplomowe z Rachunkowości. Możliwe jest połączenie dwóch skrajnych nawet kierunków i zdobycie wiedzy w znacznie szerszym zakresie. W wielu przypadkach zdarza się tak, że młodzi ludzie wahają się pomiędzy dwoma różnymi kierunkami studiów i żałują, że czas lub możliwości nie pozwoliły im na naukę obu. Studia podyplomowe rozwiązują ten problem. Nie trzeba rezygnować z czegoś, co nas ciekawi. Nie trzeba się też ograniczać do jednej branży. Programy studiów podyplomowych, prowadzone przez praktyków, napisane są w taki sposób, by koncentrować się na zagadnieniach praktycznych.

Zwykle stawia się na spotkania z zawodowcami, praktykami, którzy nowicjuszom pokazują, jak wiedza teoretyczna przekłada się na praktykę, a tym, którzy mają już pewne doświadczenie w zawodzie – porządkują, systematyzują ich wiedzę. Studia podyplomowe pozwalają poszerzyć lub uporządkować wiedzę i zapoznać się z nowościami z branży, a ich ukończenie może okazać się krokiem milowym ku karierze. Warto zrobić pierwszy krok i bliżej przyjrzeć się kierunkom i możliwościom, które one dają.

Jak wynika z wypowiedzi pracodawców, kandydaci po studiach podyplomowych są dziś „w cenie”. Wartość tych osób to przede wszystkich świadomość konieczności własnego rozwoju i pogłębiania swoich kompetencji i umiejętności

Na studia podyplomowe decydują się także osoby po 30 i 40. roku życia, które chcą sprostać nowym wymaganiom zawodowymi i pozostać atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy. Główną grupą docelową są absolwenci, szukający uzupełnienia wiedzy specjalistycznej i kompetencji niezbędnych na każdym etapie kariery.


Kierunki:


 • Rachunkowość i podatki
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Egzekucja sądowa i administracyjna
 • Administracja publiczna
 • Gospodarka nieruchomościami w zakresie: wyceny nieruchomości, pośrednictwa nieruchomościami i zarzadzania nieruchomościami
 • Komunikacja menedżerska
 • Prawo i zarzadzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Ochrona danych osobowych i informacji w biznesie oraz administracji publicznej
 • Kadry i płace
 • Zarządzanie w oświacie
 • Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuraturyAtuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top