Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W lipcu 1995 roku Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Dworkowej 5 została wpisana do rejestru szkół wyższych niepaństwowych pod numer „66”. W tym też roku na pierwszy rok studiów licencjackich Bankowość i Finanse zgłosiło się 273 studentów, co należy uznać za wielki sukces.

Uczelnia z roku na rok nabierała większej dynamiki. W 2001 roku Uczelnia uzyskała zezwolenie na uruchomienie studiów licencjackich na kierunku Politologia. W tym samym roku MEN przyznał akredytację na studia magisterskie na kierunku Bankowość i Finanse. Były to dwie akredytacje, na studia 5-letnie i oraz 2-letnie studia uzupełniające. Na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich w 2001 roku przyjęto 232 osoby a na pierwszy rok uzupełniających studiów magisterskich tego kierunku przyjęto 275 studentów. Liczby mówią same za siebie!

Z kolei w 2003 roku Uczelnia uzyskała zezwolenie na uruchomienie studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. Uczelnia w dalszym ciągu rozwijała się dynamicznie i w roku 2009 uzyskała zezwolenie na uruchomienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo. Skutkiem tej decyzji było utworzenie w 2009 roku w Uczelni Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. Tym samym Uczelnia otrzymała strukturę dwuwydziałową z Wydziałem Finansów i Technologii Informatycznych prowadzącym kierunki: Finanse i Rachunkowość oraz Informatyka a także Wydziałem Prawa i Nauk Społecznych prowadzącym kierunki: Prawo oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zezwolenie na uruchomienie studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Uczelnia otrzymała w roku 2011 a trzy lata później także na studia drugiego stopnia.

W związku z utworzeniem Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uczelnia przyjęła nazwę Wyższa Szkoła Finansów i Prawa. Wzrost zainteresowania ofertą dydaktyczną i wysoka jakość kształcenia wciąż animowały rozwój Uczelni. I tak w roku 2018 Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów pierwszego stopnia z zakresu Administracji, a w roku 2019 otrzymała pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na tworzenie autorskiego kierunku Cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna. Z kolei w 2020 Uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie kierunku Logistyka.

Aktualna oferta dydaktyczna znajduje się na stronie internetowej Uczelni – http://www.wsfip.edu.plAtuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top