Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Pomysł utworzenia Bielskiej Szkoły Menedżerów był przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Bardzo duża liczba uczniów chętnych do nauki wymagała wielu pomieszczeń i miejsc dydaktycznych. Sytuacja taka powtórzyła się w przypadku utworzenia Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Dlatego zajęcia dydaktyczne odbywały się równocześnie w wielu miejscach i wynajmowanych placówkach oświatowych, ale nie tylko. Kształcono młodzież w szkole przy ulicy Dworkowej w Bielsku-Białej, w Mazańcowicach, w szkole podstawowej, w Zespole Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej, także w IV LO w Bielsku-Białej.

Pewnego rodzaju ciekawostką, ale bardzo dobrze oddającą wielkie zainteresowanie ofertą i koncepcją kształcenia, jest fakt, że zajęcia odbywały się również w salach konferencyjnych bielskiej elektrociepłowni, a nawet incydentalnie w kinie „Rialto”. Wobec wciąż wzrastającej liczby chętnych do nauki pojawiła się konieczność budowy własnej placówki, z racji zakończenia współpracy Stowarzyszenia z Bankiem Śląskim.

Dyrektor Generalna, mgr Szarlota Binda, wraz z wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej, Panem Nagibem Emrulahi, podjęli starania w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej o przyznanie działki pod budowę siedziby Wyższej Uczelni. Miasto zaproponowało dwie lokalizacje, z których wybrano działkę przy ul. Tańskiego 5, gdzie obecnie znajduje się budynek Uczelni.

W dniu 19 września 1997 roku podpisano akt notarialny pod budowę gmachu Uczelni. W niespełna 3 lata później, w roku 2000, odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie nowej siedziby Uczelni. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Profesor Jerzy Osiatyński i Pani Szarlota Binda.Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top