Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Jest rok 1991! Z inicjatywy Pani mgr Szarloty Bindy zostaje założone Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej, które daje podstawę prawną do powstania Bielskiej Szkoły Menedżerów, kształcącej młodzież na poziomie liceum, oraz policealnego studium zawodowego. Stowarzyszenie, starając się zapewnić ciąg edukacyjny kształcącej się młodzieży, w 1995 roku utworzyło Uczelnię Wyższą pod nazwą Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Bielsku-Białej. W związku z poszerzeniem oferty edukacyjnej, Uczelnia z dniem 1 marca 2011 r. zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej.
Inicjator i Pomysłodawca Uczelni – Pani mgr Szarlota Binda – od samego początku do dziś pełni funkcję Dyrektor Generalnej Uczelni. Aktualnie Rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, a zarazem Przewodniczącym Stowarzyszenia Inicjatyw Oświatowych, jest dr hab. inż. Jacek Binda, Prof. WSFiP.

Pierwsze kroki…

- Skąd wziął się pomysł utworzenia szkoły średniej a następnie Uczelni Wyższej? Pytamy o to Dyrektor Generalną, Panią Szarlotę Bindę.

„…Pracując jako nauczyciel, a następnie pełniąc przez dwanaście lat funkcję metodyka pionu ekonomicznego nauczania dla szkół średnich, dostrzegłam wiele niedociągnięć w systemie kształcenia, odnoszących się do metod nauczania; sposobu traktowania uczniów - przedmiotowego a nie podmiotowego. Podjęłam próbę zmiany koncepcji nauczania, stawiając w centrum ucznia i jego aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia. Stąd powstał pomysł założenia szkoły średniej.

Jako jedna z nielicznych osób w Polsce zostałam wytypowana przez Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie na szkolenie organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Berufsfordrungrsinstitut w ramach programu EWG w zakresie marketingu i managementu. Szkolenie prowadzili wybitni specjaliści z Polski, Niemiec oraz Austrii. Po jego ukończeniu zostałam zakwalifikowana do Banku Kadr przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Wykorzystując zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie założyłam Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej, które dało podstawę prawną do powstania Bielskiej Szkoły Menedżerów.

Jednakże na tym moja wizja kształcenia się nie zakończyła. Chcąc zapewnić drożność kształcenia młodzieży podjęłam starania o utworzenie Uczelni Wyższej, która dawałaby młodzieży możliwość kontynuacji kształcenia. Efektem tych starań było umożliwienie absolwentom Bielskiej Szkoły Menedżerów otrzymanie wraz ze świadectwem maturalnym, Indeksu Uczelni Wyższej, tj. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, co było ewenementem na ówczesne czasy i wręcz «cudem» koncepcyjnym, organizacyjnym i finansowym"Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top