Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Michał Chajda, Zobowiązania pieniężne na tle przemian polskiego prawa prywatnego. Toruń 2014, ISBN 978-83-7285-708-8, liczba stron 216.

Barbara Barut-Skupień, Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywinym,administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym. Warszawa 2016, ISBN978-83-255-7934-0, liczba stron 475.

Status prawny i ochrona prawna dziecka poczętego. Praca zbiorowa pod red. Leona Tyszkiewicza. Bielsko-Biała 2014, ISBN 978-83-61310-53-2, liczba stron 128.

Sankcje w systemie prawa. Praca zbiorowa pod red. Heleny Żakowskiej-Henzler, Stanislava Mraza. Bielsko-Biała 2014, ISBN 978-83-61310-29-7, liczba stron 177.

Sankcje w systemie prawa. Praca zbiorowa pod red. Heleny Żakowskiej-Henzler, Stanislava Mraza. Bielsko-Biała 2014, ISBN 978-83-61310-29-7, liczba stron 177.

Jarosław Storczyński, Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1990 - 2015. W poszukiwaniu optymalnego modelu, 2016 ISBN 978-83-61310-62-4.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top