Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Plan zebrań katedry w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Data Sala Godzina Wystąpienie
22.06.2022 Virtual 18:30
25.05.2022 Virtual 18:30
27.04.2022 Virtual 18:30
30.03.2022 Virtual 18:30
23.02.2022 Virtual 18:30 dr Rafał Lach
19.01.2022 Virtual 18:30 dr Alicja Maciejowska
14.01.2021 17:00 ks dr M. Wróbel - Pojęcie kary latae sententiae (wiążącą mocą sa­mego prawa) na przykładzie przestępstwa podsłuchiwania i nagrywania spowiedzi
17.12.2020 17:00 dr J. Kocot - Środki prawne umożliwiające zapobieganiu i zwalczaniu procederu fałszowania produktów leczniczych (leków)
26.11.2020 17:00 dr A. Wilk - Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka pełnoletniego w orzecznictwie
22.10.2020 17:00 prof. L. Wilk – Rola kodeksu karnego skarbowego w uszczelnianiu systemu podatkowego
Plan wydawniczy:
prof. L. Wilk:
  1. Kodeks karny skarbowy. Komentarz, we współautorstwie z J. Zagrodnikiem - rok 2020 5 rozdziałów w książce Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, pod red. T. Dukiet-Nagórskiej - rok 2020
  2. Ułaskawienie osób skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności - rok 2021
dr J. Storczyński:
Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w aspekcie prawnym i praktycznym na przykładzie miasta Bielsko-Biała i powiatu Bielskiego - rok 2020/21.
ks dr M. Wróbel:
Relacja prawa do moralności w ujęciu filozoficznym w kontekście obowiązku przestrzegania obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią - rok 2020 Zagadnienie uboju rytualnego w kontekście prawa wyznaniowego oraz ochrony praw zwierząt - rok 2021
dr A. Wilk:
  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31.3.2020r., sygn. akt II CSK 124/19 – odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za szkody wyrządzone wskutek przestępstw seksualnych popełnionych przez duchownych – artykuł przyjęty do publikacji w „Orzecznictwie Sądów Polskich”, planowany termin publikacji listopad 2021,
  2. Współpraca poszkodowanego z ubezpieczycielem przy likwidacji szkody w pojeździe mechanicznym - zagadnienia praktyczne - artykuł zgłoszony do publikacji w „Edukacji Prawniczej”,
  3. Wycena wysokości szkody całkowitej w pojeździe mechanicznym przy pomocy aukcji internetowych - artykuł przyjęty do publikacji w „Wiadomościach Ubezpieczeniowych, planowany termin publikacji przełom 2020/21,
  4. Pojęcie "obszaru oddziaływania obiektu" po nowelizacji Prawa budowlanego z dnia 13.2.2020r. - artykuł przyjęty do publikacji w „Nieruchomościach”, planowany termin publikacji przełom 2020/21 dr J. Kocot: Środki prawne umożliwiające zapobieganiu i zwalczaniu procederu fałszowania produktów leczniczych (leków) - rok 2020/21.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top