Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wykaz w ujęciu chronologicznym
 1. Bielsko-Biała, 17.06.2021 r.
  Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania rodziny w czasie pandemii.
 2. Bielsko-Biała, 12.05.2017r.
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, a prawa człowieka. Ku właściwym proporcjom”.
 3. Bielsko-Biała, 06.05.2016r.
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Problem przeciwdziałania inflacji przepisów prawnych i poprawy ich jakości”.
 4. Bielsko-Biała, 08.05.2015r.
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Tajemnice w prawie”.
 5. Bielsko- Biała, 28.03.2014r.
  Konferencja naukowa pt. „Status prawny i ochrona dziecka poczętego”.
 6. Bielsko-Biała, 10.05.2013r.
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Sankcja w systemie prawa”.
 7. Bielsko-Biała, 20.05.2011r.
  Konferencja naukowa pt. „Małżeństwo w prawie polskim i kanonicznym”.
 8. Bielsko-Biała, 10.12.2010r.
  Konferencja naukowa pt. „Prawa człowieka wczoraj i dziś – świadomość, historia, realia”.
 9. Bielsko-Biała, 15.06.2010r.
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nielegalny rynek zabytków i nieuczciwe praktyki w obrocie dziełami sztuki”.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top