Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Katedra Prawa i Administracji obejmuje przedstawicieli różnych szczegółowych gałęzi m.in. cywilistów, administratywistów, karnistów, historyków prawa, konstytucjonalistów i innych.
Prowadzą oni badania naukowe w obszarach swoich specjalności, ponieważ stopnie i tytuły naukowe z zakresu nauk prawnych przyznawane są na podstawie dorobku naukowego skoncentrowanego zasadniczo na określonej gałęzi nauk prawnych, co nie wyklucza oczywiście podejmowania badań z wątkami interdyscyplinarnymi, ale opublikowany dorobek musi odzwierciedlać określone sprecyzowane zainteresowania naukowe.
Samodzielne badania naukowe pracowników Katedry Prawa dotyczą takich zagadnień, jak:
 • zobowiązania cywilnoprawne
 • prawo rzeczowe
 • prawo konsumenckie
 • problemy postępowania cywilnego
 • prawo medyczne i farmaceutyczne
 • prawo samorządu terytorialnego
 • konstytucyjne prawa i obowiązki obywatelskie
 • odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w świetle prawa międzynarodowego
 • historia prawa PRL
 • prawo karne skarbowe
 • problematyka środków represji karnej
Tematami wspólnymi podejmowanymi w ramach Katedry Prawa są:
 • problematyka sankcji prawnych
 • problematyka ochrony życia i zdrowia
 • problematyka zmian normatywnych i prawa intertemporalnego
 • prawne aspekty zjawiska migracji
 • problematyka dowodów ze szczególnym uwzględnieniem zakazów dowodowych
 • wady oświadczeń woli
 • wolności obywatelskie
Rezultatem badań w tych obszarach są publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych oraz referaty na posiedzeniach Katedry Prawa.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top