Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Pracownicy Katedry Prawa i Administracji prowadzą wykłady z następujących przedmiotów:
 • Etyka prawnicza
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
 • Historia prawa i ustroju Polski
 • Instytucje UE
 • Kariera zawodowa i komunikacja z rynkiem/BHP
 • Logika prawnicza
 • Łacina w terminologii prawniczej
 • Nauka o państwie i prawie
 • Ochrona konkurencji
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania
 • Polityka bieżąca
 • Polityka kryminalna
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Postępowanie cywilne
 • Postępowanie karne
 • Powszechna historia państwa i prawa
 • Prawo administracyjne
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne I
 • Prawo cywilne II
 • Prawo cywilne III
 • Prawo cywilne IV
 • Prawo europejskie
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo handlowe
 • Prawo karne
 • Prawo karne procesowe
 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo papierów wartościowych
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne
 • Prawo rzymskie
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo wyznaniowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawoznawstwo
 • Proseminarium
 • Seminarium
 • Socjologia
 • Teoria i filozofia prawa
 • Teoria polityki
 • Zarys prawa kanonicznego

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top