Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Katedra Prawa i Administracji powstała w 2021r. Jej integralnym elementem stala się katedra prawa, która powstała styczniu 2015r. z połączenia dwóch Katedr tj. Katedry Nauk o Państwie i Prawie z Katedrą Prawa Prywatnego i Publicznego.
Pierwsze posiedzenie Katedry Prawa odbyło się w dniu 30 stycznia 2015r.
Kierownikiem Katedry Prawa jest prof. dr hab. Jerzy Sielski

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top