Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Katedra Prawa i Administracji powstała w 2021r. Jej integralnym elementem stala się katedra prawa, która powstała styczniu 2015r. z połączenia dwóch Katedr tj. Katedry Nauk o Państwie i Prawie z Katedrą Prawa Prywatnego i Publicznego.

Pierwsze posiedzenie Katedry Prawa odbyło się w dniu 30 stycznia 2015r.

Działanie Katedry Prawa I Administracji jest ukierunkowane na zwiększenie świadomości społeczeństwa na tematy odnoszące się do praworządności i administracji państwowej, samorządowej, jak i administracji innych podmiotów prawnych. Ponadto studia z zakresu prawa i administracji przygotowują studentów do podjęcia pracy w zawodach prawniczych, administracji publicznej i niepublicznej. Studia na Katedrze, dzięki odpowiednio ukształtowanemu procesowi dydaktycznemu, umożliwiają nabycie umiejętności odnoszenia ich do stanów faktycznych, budowania argumentacji na rzecz uzasadniania określonego stanowiska. Prowadzony na Katedrze proces kształcenia pozwala nauczyć studenta samodzielnego posługiwania się określonym piśmiennictwem i orzecznictwem prawnym i administracyjnym przy rozwiązywaniu różnorodnych spraw, zagadnień. Uzyskany przez studenta określony poziom wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych pozwala absolwentowi (w zależności od wybranej drogi kariery zawodowej) na kontynuowanie nauki w ramach studiów doktorskich, zdobycia niezbędnych kwalifikacji aplikacyjnych, jak i również rozpoczęcia samodzielnej pracy zawodowej w instytucjach publicznych i niepublicznych. W ramach Katedry funkcjonują dwa Zespoły tematyczne: Zespół Prawa i Zespół Administracji.


Pracami Katedry Prawa i Administracji kieruje dr Janusz Okrzesik

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top