Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wykaz w ujęciu chronologicznym
 1. Żilina 5 listopada 2021
  Międzynarodowa konferencja naukowa Rozwój Euroregionu Beskidy XV: Diagnostika spoločensko - ekonomických podmienok „dve desaťročia nového tisícročia a budúcnosť“
 2. Żywiec, 30.10.2019r.
  Seminarium naukowo – praktyczne pt. „Wykluczenie to jeszcze nie koniec” – zagadnienia bezpieczeństwa społecznego.
 3. Bielsko-Biała, 12.05.2017r.
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, a prawa człowieka. Ku właściwym proporcjom”. (konferencja organizowana wspólnie z Katedrą Prawa).
 4. Bielsko-Biała, 16.04.2013r.
  Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo jako podstawowa determinanta rozwoju społeczności lokalnej w systemie ustrojowym RP”.
 5. Bielsko-Biała, 15.05.2012r.
  Konferencja naukowa pt. „Nasze bezpieczeństwo – teoria i rzeczywistość”.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top