Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Lubomir Hampl, Stanisław Ciupka, "Beskidzkie Dziedzictwo VII", Łodygowice 2021, ISBN 978-83-62092-80-2, liczba stron 153.

Aleksander Sapiński, Anna Nastula, "Formy i przestrzenie bezpieczeństwa człowieka a wyzwania wieku XXI", Kraków 2021, liczba stron 187.

Redakcja Jana Widackiego, "Inspiracje i wspomnienia dedykowane pamięci Jerzego Koniecznego". 2021, ISBN 978-83-66007-68-0.

Piotr Matusak, Bolesław Chomicz w trosce o jedność i siłę ruchu strażackiego. Warszawa 2015, ISBN 978-83-943918-0-5, liczba stron 269.

Piotr Matusak, Bitwa Ołtarzewska we wrześniu 1939 r., Ząbki 2014, ISBN 978-83-7031-919-9, liczba stron 279.

Piotr Matusak, Rodzaje sił zbrojnych Polski Podziemnej, Warszawa 2014, ISBN 978-83-11-13376-1, liczba stron 336.

Piotr Matusak, Powstania antyniemieckie i akcja "Burza". Warszawa 2014, ISBN 978-83-11-13378-5, liczba stron 416.

Piotr Matusak, Armia Krajowa - piony wywiadu i dywersji. Warszawa 2014, ISBN 978-83-11-13375-4, liczba stron 592.

Robert Socha, Teresa Sokulska, Prawne uwarunkowania stanów nadzwyczajnych. Bielsko-Biała 2010, ISBN 978-83-61310-48-8, liczba stron 91.

Piotr Matusak, Służby ZWZ-AK i plany odtworzenia wojska. Warszawa 2014, ISBN 978-83-11-13377-8, liczba stron 400.

Jacek Dworzecki, Bezpieczeństwo w ruchu lądowym na Śląsku. Bielsko-Biała 2010, ISBN 978-83-61310-56-3, liczba stron 292.

Bezpieczeństwo publiczne. Wybrane problemy teorii i praktyki. Praca zbiorowa pod red. Mirosława Kwiecińskiego i Ryszarda Bełdzikowskiego Bielsko-Biała 2013, ISBN 978-83-61310-17-4, liczba stron 266.

Piotr Matusak (współautorstwo z dwoma autorami), II Wojna Światowa. cz. 6 Zwycięstwo Alianckie. Warszawa 2005-2015, ISBN 978-83-11-13461-4, liczba stron 158.

Piotr Matusak (współautorstwo z dwoma autorami), II Wojna Światowa. Cz. 4 Przełom w wojnie 1942-1943. Warszawa 2005-2015, ISBN 978-83-11-12876-7, liczba stron 254.

Piotr Matusak (współautorstwo z dwoma autorami), II Wojna wiatowa. Cz. 3 Japoński Blitzkreig na Pacyfiku i bitwa pod Moskwą. Warszawa 2005-2014, ISBN 978-83-11-12861-3, liczba stron 303.

Piotr Matusak (współautorstwo z dwoma autorami), II Wojna Światowa. Cz. 2 Bitwa o Anglię i wybuch wojny na wschodzie. Warszawa 2005-2013, ISBN 978-83-11-12862-0, liczba stron 270.

Piotr Matusak (współautorstwo z dwoma autorami), II Wojna Światowa. Cz. 1. Niemieckie zwycięstwa. Warszawa 2005-2013, ISBN 978-83-11-12822-4, liczba stron 239.

Piotr Matusak, Straż Pożarna. Warszawskie Termopile 1939-1945. Warszawa 2014, ISBN 978-83-89205-37-7, liczba stron 455.

Lucjan Wroński, Konserwatywny liberalizm. Studium myśli politycznej Davida Hume?a. Kraków 2015, ISBN 978-83-7638-454-2, liczba stron 338.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top