Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W skład Katedry Bezpieczeństwo Wewnętrzne wchodzą przedstawiciele różnych autonomicznych specjalności takich jak: zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, działanie organów i służb kształtujących bezpieczeństwo państwa, zapobieganie i zwalczanie przestępczości kryminalnej i gospodarczej, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo organizacji imprez masowych, ochrony osób i mienia, kryminalistyki.
Interdyscyplinarny charakter nauki o bezpieczeństwie, tworzy potrzebę prowadzenia badań naukowych koncentrujących się na ocenie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom przez współczesne państwo i jego służby w wymiarze militarnym, ekonomicznym , społecznym i ekologicznym.
Działalność naukowa prowadzona jest również w zakresie w zakresie procesów zagrożeń i rozwoju regionu Podbeskidzia z uwzględnieniem obszarów granicznych (Euroregionów).
Badania naukowe pracowników Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczą następujących problemów:
  • Administracja skarbowa w Polsce 1991-2016 w systemie bezpieczeństwa państwa.
  • Administracja podatkowa w obszarze województwa śląskiego w latach 1983-2016.
  • Zarys dziejów służb i organów administracji państwowej w obszarze Podbeskidzia w latach 1918-1939.
  • Analiza potrzeb i oczekiwań osób niewidomych i niedowidzących oraz modyfikacja istniejącej infrastruktury w kontekście poprawy bezpieczeństwa czynnego na przejściach dla pieszych.
  • Możliwości detekcji i neutralizacji zagrożeń obiektów infrastruktury krytycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ze strony bezzałogowych statków (dronów) i systemów powietrznych.
  • Polski ruch oporu w świetle dokumentów niemieckich.
  • Bezpieczeństwo regionu pogranicza Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji.
  • Andragogika płaszczyzną edukacji obronnej.
  • Determinanty zagrożeń środowiska naturalnego i współczesne wyzwania bezpieczeństwa ekologicznego obszaru Podbeskidzia.
  • Aspekty prawne bezpieczeństwa zgromadzeń i imprez masowych w Polsce i wybranych państwach.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top