Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Władysław Świątek, Maria Smejda, "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - zasady sporządzania i wartość informacyjna sprawozdań finansowych (wybrane aspekty)", Bielsko-Biała 2020, ISBN 978-83-61310-75-4, liczba stron: 162

Paweł Mrowiec, "Typologia gmin ze względu na wykorzystanie różnych form regulowania zobowiązań podatkowych", Bielsko-Biała 2019, ISBN 978-83-61310-74-7, liczba stron 304

Praca zbiorowa pod redakcją Leona Podkaminera, "Gospodarka narodowa wobec współczesnych procesów gospodarczo – finansowych w Europie", Bielsko-Biała 2017, ISBN 978–83–61310–71–6, liczba stron 280.
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Adam Żabka, "Efficiency of budget expenditure in the process of creating framework conditions for local development. Planing and evaluation.", Bielsko-Biała 2017, ISBN 978-83-61310-70-9, liczba stron 198.
Stworzenie anglojęzycznej wersji monografii pt."Efektywność wydatków budżetowych w tworzeniu warunków rozwoju lokalnego. Planowanie i ocena." oraz jej digitalizacja i wprowadzenie do zewnętrznych baz danych publikacji naukowych - zadanie finansowane w ramach umowy 504/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Halina Łapińska, "Polityka budżetowa a kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego", Bielsko-Biała 2016, ISBN 978-83-61310-67-9, liczba stron 215.

Władysław Świątek, "Koncepcje pomiaru i prezentacji zasobów ludzkich w strukturze informacyjnej rachunkowości - wybrane aspekty", Bielsko-Biała 2016, ISBN 978-61310-83-65-5, liczba stron 150.

Elżbieta Rak-Młynarska, Kapitały w przedsiębiorstwach sektora MSP. Wprowadzenie., Bielsko-Biała 2016, ISBN 978-83-61310-63-1, liczba stron 163.

Paweł Mrowiec, "Zarządzanie instytucjami kredytowymi", Bielsko-Biała 2016 ISBN 978-83-61310-66-2, liczba stron 346.

Adam Żabka, "Efektywność wydatków budżetowych w tworzeniu warunków rozwoju lokalnego. Planowanie i ocena., Bielsko-Biała 2016, ISBN 978-83-61310-69-3, liczba stron 215.

Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej, Praca zbiorowa pod red. Leona Podkaminera, Bielsko-Bia≥a 2015, ISBN 978-83-61310-61-7, liczba stron 217.

Spolocensko-ekonomicke podmmiennky v prihranicnych regionoch v novom programovom obdobi EU, Praca zbiorowa pod red. Jacka Bindy, éilina 2015, ISBN 978-80-554-1189-7, liczba stron 136.

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE PAŃSTWA I ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ" Praca zbiorowa pod red. St. Owsiaka, Bielsko-Biała 2014, ISBN 978-83-61310-33-4, liczba stron 210.

"PROFIL AKADEMICKEHO VZDELAVANIA V EUROREGIONE BESKIDY A PERSPEKTIVY CEZHRANI∆NEHO TRHU PRACE", Praca zbiorowa pod red. J. Ostoj, Bielsko-Bia≥a 2014, ISBN 978-83-61310-41-9, liczba stron 152.

"PROFIL KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO W EUROREGIONIE BESKIDY A OCZEKIWANIA TRANSGRANICZNEGO RYNKU PRACY", Praca zbiorowa pod red. J. Ostoj, Bielsko-Biała 2014, ISBN 978-83-61310-37-2, liczba stron 154.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top