Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wykaz w ujęciu chronologicznym
 1. 15 Grudzień 2022
  Konferencja zorganizowana przez Akademię Górnośląską im. Wojciecha Korfantego w Katowicach we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim - w konferencji uczestniczyli pracownikcy Katedry i studentów WSFiP z koła naukowego Bankowości i Finansów.
 2. 21 Październik 2022
  Konferencja międzynarodowa - "The Economy in Virtual Reality. Challenges in the sphere of finance-security-management-legal regulationsna"
 3. 24 & 27 czerwiec 2022
  Seminarium naukowo-praktyczne ”Cyberbezpieczeństwo a wyzwania sztucznej inteligencji”
 4. 16 Marzec 2022
  IV Podbeskidzkie Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej.
 5. Żilina 5 listopada 2021
  Międzynarodowa konferencja naukowa Rozwój Euroregionu Beskidy XV: Diagnostika spoločensko - ekonomických podmienok „dve desaťročia nového tisícročia a budúcnosť“
 6. Katowice 23 listopada 2020
  ROLA KAPITAŁU FINANSOWEGO W ROZWOJU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO REGIONU - organizator NBP w Katowicach
 7. Żilina 6 listopada 2020
  Międzynarodowa konferencja naukowa Rozwój Euroregionu Beskidy XIV: Diagnostika spoločensko - ekonomických podmienok „dve desaťročia nového tisícročia a budúcnosť“
 8. Żilina, 18.11.2019r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa Rozwój Euroregionu Beskidy XII Diagnoza warunków społeczno - ekonomicznych 15 lat po przystąpieniu do UE: strategia - społeczeństwo cyfrowe – bezpieczeństwo.
 9. Katowice, 09.04.2019r.
  Konferencja z okazji Jubileuszu 100 lat Polskiego Złotego - - organizator NBP w Katowicach – „100 - lecie Złotego. Gospodarka wczoraj, dziś i jutro”.
 10. Żilina, 19.11.2018r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pn. Rozwój Euroregionu Beskidy XII - Innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania i finansów w celu promowania konkurencyjności w erze globalizacji. Tematyka konferencji obejmowała m.in. innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania jakością, klastry jako istotny czynnik konkurencyjności regionu, gospodarkę cyfrową jako środek wspierania konkurencyjności, strategie podmiotów gospodarczych w okresie globalizacji, podejścia do świadczenia usług e-administracji, zarządzanie bezpieczeństwem oraz rozwój w samorządzie - koncepcja "Smart City".
 11. Żilina, 03.11.2017r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu BESKIDY XI – Vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie".
 12. Bielsko-Biała, 18.05. 2017r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt " Gospodarka narodowa wobec współczesnych procesów gospodarczo-finansowych w Europie”.
 13. Żilina, 04.11.2016r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu BESKIDY X - Spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie: ekonomika - manažment – bez7ečnosť“.
 14. Bielsko-Biała, 20.05.2016r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Integracja finansowa i monetarna a rozwój gospodarki narodowej i sektora biznesu" (ang.Effects of financial and monetary integration on national economy and business sector).
 15. Żilina, 06.11.2015r.
  „Rozwój Euroregionu BESKIDY IX - Spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ: ekonomika - manažment – bezpečnosť”.
 16. Bielsko-Biała, 22.05.2015r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt „Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej”.
 17. Bielsko-Biała, 16 - 17.05.2015r.
  Konferencja naukowa nt mechanizmów funkcjonowania strefy euro.
 18. Żilina , 24.10.2014r.
  „Euroregion Beskidy VIII - spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ: stratégia - kvalita – bezpečnosť”.
 19. Bielsko-Biała, 23.05.2014r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt „Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej”.
 20. Bielsko-Biała, 05.04.2014r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa podsumowująca projekt pt „Polsko-słowacji Letni Uniwersytet Młodzieżowy - integracja młodzieży i diagnoza kierunków kształcenia akademickiego na potrzeby transgranicznego rynku pracy”.
 21. Bielsko-Biała, 24.05.2013r.
  Konferencja naukowa pt „Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych”.
 22. Żilina, 28.02.2013r.
  „Euroregion Beskidy VII - poznávanie a diagnostika spoločensko - ekonomických podmienok v regiónoch”.
 23. Bielsko-Biała, 11.05.2012r.
  Konferencja naukowa pt "Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego".
 24. Bielsko-Biała 13.05.2011r.
  „Integracja nauki finansów i rachunkowości warunkiem minimalizacji ryzyka kryzysów gospodarczych”.
 25. Żilina 24.11.2010r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt „Rozwój Euroregionu BESKIDY VI – pozwanie a diagnostyka spoleceńsko-ekonomickich podmie nok w regionach”.
 26. Bielsko-Biała 16.06.2010r.
  "Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji".
 27. Bielsko-Biała 13 - 14.05.2010r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego".
 28. Bielsko-Biała 14 - 15.05.2009r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów".
 29. Żilina 21.11.2008r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu BESKIDY V – zadania instytucji samorządowych w rozwoju regionu".
 30. Bielsko-Biała 15 - 16.05.2008r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Wpływ systemu podatkowego na działalność przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego".
 31. Bielsko-Biała 21.04.2008r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka pieniężna a gospodarka w regionie".
 32. Bielsko-Biała 24 - 25.05.2007r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po akcesji Polski do UE".
 33. Żylina 14.06.2006r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy IV - Samorządy i fundusze unijne: tworzenie ramowych warunków rozwoju".
 34. Bielsko-Biała 17 - 19.05.2006r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi".
 35. Bielsko-Biała 18 - 20.05.2005r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów".
 36. Żylina 14.04.2005r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy III Gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej".
 37. Bielsko-Biała 19 - 21.05.2004r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw".
 38. Bielsko-Biała 04.06.2004r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Unia Europejska po rozszerzeniu 2004".
 39. Żylina 9 - 10.10.2003r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy II: Doświadczenia-Oczekiwania-Perspektywy".
 40. Bielsko-Biała 22.05.2003r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rynek finansowy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej".
 41. Żylina 27.02.2003r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy II: Doświadczenia-Oczekiwania-Perspektywy".
 42. Bielsko-Biała 13.06.2002r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Rozwój Euroregionu Beskidy: Doświadczenia-Oczekiwania-Perspektywy".
 43. Bielsko-Biała 16 - 18.05.2002r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Finanse publiczne a perspektywa integracji europejskiej".
 44. Bielsko-Biała 10 - 12.05.2001r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Współczesne produkty i procesy na rynkach finansowych".
 45. Bielsko-Biała 24 - 26.05.2000r.
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Negocjacje w biznesie".
 46. Bielsko-Biała 14 - 15.01.2000r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Stan i kierunki działalności ubezpieczeniowej we współczesnej gospodarce rynkowej".
 47. Bystra Śląska 24 - 26.03.1999r.
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Etyka zawodowa w biznesie II".
 48. Ustroń 9 - 11.12.1998r.
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Gospodarka finansowa samorządów terytorialnych".
 49. Ustroń 17 - 19.06.1998r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Giełdy i transakcje terminowe".
 50. Ustroń 26 - 28.02.1998r.
  Ogólnopolska konferencja naukowa pt "Etyka zawodowa w biznesie".
 51. Cieszyn 13 - 14.11.1997r.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Kształcenie kadr w biznesie".

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top