Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Pracownicy Katedry prowadzą badania nad polityką finansową państwa (monetarną i fiskalną), sektorem finansowym, sektorem bankowym w kraju i na świecie, finansami publicznymi, finansami samorządowymi, finansami przedsiębiorstwa. Główne kierunki badań:
 • Efektywność gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie,
 • Zarządzanie wartością firmy,
 • Efektywność projektów inwestycyjnych,
 • Zastosowania logiki zbiorów rozmytych we wspomaganiu decyzji gospodarczych,
 • Zastosowania e-instrumentów we współczesnej praktyce gospodarczej,
 • Wykorzystanie narzędzi e-Administracji dla poprawy efektywności funkcjonowania JST,
 • Systemy podatkowe i strategie podatkowe,
 • Determinanty i kierunki rozwoju współczesnego obrotu bezgotówkowego,
 • Determinanty rozwoju bankowości we współczesnej gospodarce,
 • Bankowość konwencjonalna we współczesnej gospodarce,
 • Efektywność budżetowania wydatków samorządowych na poziomie gmin,
 • Zarządzanie źródłami finansowania przedsiębiorstwa,
 • Jakościowy wymiar sprawozdawczości w gospodarce rynkowej,
 • Międzynarodowe standardy w sprawozdawczości finansowej,
 • Informacyjna funkcja sprawozdawczości finansowej w praktyce gospodarczej.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top