Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Pracownicy Katedry Finansów i Logistyki prowadzą zajęcia lub sprawują nadzór nad następującymi przedmiotami:
 • analiza ekonomiczna
 • analiza finansowa
 • audyt wewnętrzny
 • badanie sprawozdań finansowych
 • bankowość
 • biznes plan
 • biznes plan w controllingu
 • budżetowanie i kontrola kosztów
 • budżetowanie kapitałowe
 • budżetowanie operacyjne
 • controling
 • controlling procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
 • controlling projektów - zarządzanie projektami
 • e-biznes ii wykorzystanie informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki w nowoczesnym zarządzaniu
 • ekonomiczna efektywność inwestycji
 • ekonomiczne aspekty integracji europejskiej
 • finanse
 • finanse lokalne
 • finanse międzynarodowe
 • finanse przedsiębiorstwa
 • finanse publiczne
 • komputerowe wspomaganie decyzji finansowych międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego
 • makroekonomia
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • mikroekonomia
 • organizacja i zarządzanie
 • polityka fiskalna
 • polityka pieniężna
 • rachunek kosztów
 • rachunkowość
 • rachunkowość bankowa
 • rachunkowość budżetowa
 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość komputerowa
 • rachunkowość podatkowa
 • rachunkowość zarządcza
 • rynki finansowe
 • sprawozdawczość finansowa
 • standardy sprawozdawczości finansowej strategie podatkowe przedsiębiorstw
 • system podatkowy
 • ubezpieczenia
 • zarządzanie instytucjami kredytowymi
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • zarządzanie wartością firmy

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top