Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Profil: ogólnoakademicki

Chcesz poznać jakie są finansowe i prawne uwarunkowania procesów gospodarczych i jak je wykorzystać by rozwinąć biznes? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na WSFiP.

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2023r. – 30.11.2023r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2023r.

Specjalności:
 • Bankowość I
 • Finanse przedsiębiorstw I
 • Rachunkowość I
Dla kogo są studia:
To studia dla osób ambitnych o szerokich horyzontach i wysokiej kulturze myślenia, wnikliwych i rzetelnych. Zdolność syntetycznego oglądu złożonej rzeczywistości, identyfikacji zależności przyczynowo - skutkowych oraz akuratność w gromadzeniu i przetwarzaniu danych – to cechy dobrego finansisty i księgowego. Jeżeli je posiadasz lub chcesz je nabyć i pogłębić oraz interesujesz się biznesem – to ten kierunek jest dla Ciebie.
Cel kształcenia:
Przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie analityka finansowego i księgowego w działach finansowo-księgowych jak również na stanowiskach pokrewnych w jednostkach sektora publicznego, jednostkach samorządowych, instytucjach ubezpieczeniowych i bankach oraz pozostałych organizacjach - w tym produkcyjnych.
Kadra:
Pracownicy naukowi uczelni z Krakowa i Katowic, cieszący się międzynarodowym uznaniem władający językiem polskim samodzielni pracownicy Uniwersytetu we Lwowie oraz posiadający stopnie i dorobek naukowy przedstawiciele praktyki: zajmujący kierownicze stanowiska w organizacjach z samorządowych na szczeblu przewodniczącego rady miasta i wiceburmistrza, w ZUS - na szczeblu dyrektora, główni księgowi z wieloletnim doświadczeniem, pracownicy działów finansowych, a także samodzielni pracownicy naukowi - wieloletni członkowie rad programowych czasopism naukowych znanych zagranicznych uniwersytetów.
Miejsce praktyk:
Działy finansowo-księgowe jednostek sektora publicznego, organizacji samorządowych, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, oddziały banków, organizacje ubezpieczeniowe, domy maklerskie, biura doradztwa finansowego.
Perspektywy zatrudnienia:
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość mogą rozpocząć swą karierę na stanowisku młodszego księgowego, młodszego analityka finansowego i im pokrewnych. Po ukończeniu kierunku tak rozpoczęte ścieżki awansu zawodowego często wieńczą stanowiska głównego księgowego, doradcy kredytowego, dyrektora finansowego, audytora finansowego, biegłego rewidenta, aktuariusza, analityka bankowego, doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych (po zdaniu egzaminów) i inne.
Opłaty:
Finanse i Rachunkowość I stopień

Stacjonarne

od 2600/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 31.07.2023r.
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2600/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 31.07.2023r.
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top