Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Profil: praktyczny

Jeśli chcesz poznać tajniki działania struktur administracji publicznej i prywatnej oraz zrozumieć jej wpływ na nasze życie, to podejmij studia na kierunku administracja.

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2023r. – 30.11.2023r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2023r.


Specjalności:
 • Administracja samorządowa
 • Administracja skarbowa
Dla kogo są studia:
Studia na kierunku Administracja są dedykowane osobom zainteresowanym organizacją, zarządzaniem, regulacjami prawnymi oraz funkcjonowaniem instytucji publicznych i prywatnych. Kierunek studiów Administracja kształci specjalistów zdolnych do efektywnego zarządzania zasobami i procesami, co jest bardzo ważne w różnych dziedzinach zawodowych. Studia na kierunku Administracja mogą więc być atrackcyjne dla m.in.:
 1. przyszłych menedżerów - osób planujących pracę na stanowiskach zarządzających w firmach, organizacjach pozarządowych czy sektorze publicznym,
 2. osób zainteresowanych funkcjonowaniem państwa - studia przygotowują do pracy w administracji publicznej na różnych poziomach - od gminy po urząd centralny. Pozwalają na zdobycie kompetencji z zakresu analizy regulacji prawnych, zarządzania programami publicznymi i koordynacji działań administracyjnych.
 3. Liderów projektów i inicjatyw społecznych - zaangażowanych w projekty społeczne, programy rozwoju czy inicjatywy obywatelskie,
 4. specjalistów ds. HR, zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR) - studia pozwolą nabyć kompetencje z zakresu rekrutacji, motywowania pracowników, zarządzania konfliktami i tworzenia przyjaznego środowiska pracy.
 5. osób zainteresowanych zarządzaniem publicznym - zainteresowanych kształtowaniem polityki publicznej, rozwijaniem programów społecznych czy analizą potrzeb społeczeństwa.
 6. specjalistów ds. logistyki i dostaw - rozważających zatrudnienie w obszarach związanych z planowaniem, zarządzaniem i optymalizacją łańcuchów dostaw oraz logistyką.
 7. przyszłych przedsiębiorców - studia rozwijają umiejętności planowania strategicznego, organizacji działalności i efektywnego zarządzania.

Studia z administracji oferują szeroki wachlarz umiejętności, które są bardzo ważne w wielu dziedzinach zawodowych, począwszy od zarządzania i organizacji, po planowanie i analizę - wszędzie tam, gdzie wymagane jest skuteczne zarządzanie i koordynacja działań.

Cel kształcenia:
Studenci na kierunku Administracja zdobywają wiedzę i niezbędne kompetencje związane z zarządzaniem, organizacją, regulacjami prawno-administracyjnymi oraz funkcjonowaniem instytucji publicznych i prywatnych. Program nauczania na kierunku Administracja ma na celu przygotowanie absolwentów do skutecznego zarządzania zasobami i procesami w różnych obszarach działalności, a także do analizy i rozwiązywania problemów administracyjnych. Wśród celów kształacenia na kierunku Administracja są m.in.: zarządzanie organizacjami, rozumienie regulacji prawno-administracyjnych, wykształcenie umiejętności analizy i oceny procesów administracyjnych, zarówno wewnętrznych, jak i związanych z otoczeniem zewnętrznym, zarządzanie zasobami ludzkimi, przygotowanie do pracy w administracji publicznej, od szczebla lokalnego po rządowy, poprzez zapoznanie z procedurami, regulacjami i politykami publicznymi, zarządzanie projektami, identyfikowanie i minimalizowanie ryzyka w działalności administracyjnej i biznesowej.

Cel kształcenia na kierunku Administracja to przygotowanie absolwentów do pracy w różnorodnych sektorach, w których umiejętności zarządzania, organizacji i analizy są kluczowe. Obejmuje to zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, a także organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które wymagają efektywnego zarządzania zasobami i procesami.

Kadra:
Zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna - eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze administracji publicznej, pracownicy samorządowi, przedstawiciele praktyki gospodarczej, finansiści, pracownicy organizacji samorządowych, czynni specjaliści łączący karierę naukową z praktyką. Wykładowcy stanowią gwarancję jakości prowadzonych wykłdów i ćwiczeń, w tym zajęć praktycznych.
Miejsce praktyk:
Studenci odbywają swoje praktyki w m.in.: Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach, starostwach powiatowych, urzędach miast, urzędach skarbowych, ZUS.
Perspektywy zatrudnienia:
Absolwenci kierunku Administracja posiadają wszechstronne umiejętności zarządzania, organizacji i analizy, co otwiera przed nimi szerokie spektrum możliwości zatrudnienia w różnych sektorach i branżach. Studia na kierunku Administracja pozwalają na znalezienie zatrudnienia w m.in.:

 1. w administracji publicznej - administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucjach publicznych na różnych poziomach, np. jako specjaliści ds. organizacji, zarządzania projektami, analizy polityk publicznych czy ds. zasobów ludzkich.
 2. w firmach prywatnych - w działach zarządzania, administracji, HR i logistyki w firmach różnych branż, gdzie wymagane są umiejętności planowania, organizacji i koordynacji.
 3. w organizacjach pozarządowych - w sektorze NGO na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami społecznymi, programami rozwoju, fundraisingiem oraz administracją w organizacjach non-profit.
 4. w konsultingu i doradztwie - jako konsultanci lub doradcy w firmach zajmujących się doradztwem organizacyjnym, strategicznym, zarządzaniem zmianami czy rekrutacją.
 5. w dyplomacji i stosunkach międzynarodowych - w instytucjach międzynarodowych, ambasadach czy organizacjach zajmujących się współpracą międzynarodową.
 6. w podmiotach zajmujących się zarządzaniem projektami – jako menedżerowie projektów w różnych sektorach, nadzorując wdrażanie, koordynację i ocenę projektów.

Absolwenci kierunku Administracja posiadają umiejętności przekładające się na wiele różnych dziedzin zawodowych, co daje im elastyczność i dostęp do różnorodnych miejsc pracy. Kluczowe jest także rozwijanie się w trakcie kariery, podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie doświadczenia, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Opłaty:
Administracja

Stacjonarne

od 2200/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 85 zł
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2200/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 85 zł
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top