Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej regularnie poddaje się procesom weryfikującym jakość kształcenia. Realizowane jest to zarówno przez instytucje krajowejak i zagraniczne. Akredytacje przeprowadzane są przez bezstronne organizacje takie jak m.in. Polska Komisja Akredytacyjna, International Education Society w Londynie. Podejmowane przez Uczelnię działania na rzecz jakości kształcenia są najlepszym wyznacznikiem przyjętej przez Uczelnię polityki oceny jakości procesu kształcenia. Są też elementem stałego procesu doskonalenia jakości procesów edukacyjnych w WSFiP, zapisanych w Strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top