Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

 
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w ramach podpisanych umów o wzajemnej współpracy prowadzi od 2000 r. współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi i samorządowymi z Włoch, Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy, Anglii, Irlandii, Węgier, Turcji i Estonii. Współpraca jest realizowana m.in. w ramach Europejskich Programów:
  • Sokrates/Erasmus,
  • Leonardo da Vinci,
  • Grundtwig 2,
  • Tempus IV.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top