Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH to międzywydziałowa jednostka Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, organizująca obowiązkowe lektoraty języków obcych dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Rolą SJO jest m.in: zagwarantowanie wysokiego poziomu nauczania języka obcego ogólnego i języka specjalistycznego właściwego dla danego kierunku studiów, promowanie rozwoju kompetencji komunikacyjnych i naukowych studentów oraz wspieranie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podczas studiów i przez całe życie.
Wykwalifikowana kadra lektorów dba o przygotowanie studentów do samodzielnego funkcjonowania w obcojęzycznym środowisku pracy oraz w środowisku międzynarodowym. SJO jest istotnym ogniwem w procesie kształcenia akademickiego. Nauczając języków obcych i wspierając studentów SJO przykłada wszelkich starań, aby coraz lepsza znajomość języków obcych znacząco podnosiła kwalifikacje absolwentów WSFiP i dzięki temu zwiększała ich szanse na rynku pracy.
W ofercie SJO są lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, chińskiego oraz polskiego dla obcokrajowców. Program nauczania dostosowany jest do potrzeb każdego wydziału i obejmuje język specjalistyczny.
Studium Języków Obcych:
  • dysponuje własnym centrum egzaminacyjnym, w którym przeprowadza egzaminy TELC z języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego,
  • posiada w swojej ofercie egzaminy TOEIC z języka angielskiego. Wielu studentów zdobywa jeden z wymienionych certyfikatów w ramach egzaminu końcowego z języka obcego,
  • przygotowuje studentów WSFiP do wyjazdów na zagraniczne stypendia w ramach programu Erasmus, zagranicznych praktyk zawodowych, do studiów na uczelniach zagranicznych,
  • wykonuje tłumaczenia zlecane przez różne jednostki uczelniane,
  • pomaga w przygotowaniu publikacji w językach obcych,
  • pomaga w organizacji spotkań, sesji naukowych, konferencji z udziałem pracowników naukowych i studentów Uczelni zagranicznych,
  • wspiera działania wydziałów w nawiązywaniu kontaktów z nowymi partnerami z zagranicy.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top