Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Informujemy, że do dnia 23.10.2020 w dziekanatach WSFiP będzie można odebrać podręczniki do nauki języka angielskiego.
  • Kierunek Finanse i Rachunkowość studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne – Business Partner B1 – 80 zł
  • Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne/Administracja/Prawo – English HUB B1+ - 90 zł
  • Kierunek Prawo semestr 5 – Career Paths – Law – 55 zł
  • Kierunek Finanse i Rachunkowość studia II stopnia – Career Paths Accounting – 55 zł
  • Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia II stopnia – Career Paths Security Personnel – 55 zł

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top