Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Drodzy studenci,
Studium Języków Obcych w Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w cyklu kształcenia językowego korzysta z podręczników do nauki języka angielskiego odpowiednio dostosowanych do poziomu językowego, kompetencji studenta oraz kierunku kształcenia.
Dobór podręczników został starannie przemyślany i dobrany pod względem stopnia trudności, tak aby rozwijać cztery podstawowe sprawności językowe, ze szczególnym naciskiem na skuteczną komunikację. W każdym podręczniku znajduje się duża ilość zadań rozwijających mówienie w pełni zintegrowanych z zagadnieniami gramatycznymi, leksykalnymi oraz poświęconymi słuchaniu i czytaniu.
Zadania zawarte w podręcznikach zwiększają motywację i pewność siebie studentów oraz dostarczają im wiele okazji do aktywnego ćwiczenia zdobytych umiejętności. Materiały dydaktyczne są odpowiednio dostosowane do osób uczących się, które dopiero stoją przed wyborem ścieżki zawodowej i potrzebują poznać zjawiska biznesowe oraz terminologię, po to by sprawnie funkcjonować w środowisku zawodowym. Podręczniki dostosowane są zarówno do pracy w klasie jak i online. Każdy podręcznik zawiera indywidualny kod dostępu dla studenta do innowacyjnej Platformy z ćwiczeniami oraz materiałami audio i wideo.
Platformy wyróżnia bogata i nowoczesna obudowa, m.in. dostępne materiały wideo i cyfrowe. Lekcje oparte na autentycznych materiałach pomagają zaprezentować wykorzystanie poznanego języka funkcjonalnego w realistycznych i życiowych sytuacjach. Studenci mogą również pracować na autentycznych filmach Video poruszających ciekawe, współczesne tematy z takich źródeł jak np. „The Guardian” czy „Financial Times”. Szerokie spektrum zagadnień biznesowych, autentyczny język wsparty bogactwem praktycznych ćwiczeń komunikacyjnych spełnia oczekiwania najbardziej wymagających i ambitnych studentów. Modułowa struktura podręczników oraz Platform e-learning-owych pozwala lektorowi dopasować materiał do kierunku studiów, specjalności oraz potrzeb studentów.
mgr Iwona Wójtowicz

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top