Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W ostatnim czasie zrealizowano kolejne wyjazdy dydaktyczno-szkoleniowe pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w ramach programu Erasmus +. Wizyta w Uniwersytet w Żylinie na Słowacji dała możliwość zdobycia nowych doświadczeń w sferze naukowej – dla pracowników naukowo – badawczych oraz udoskonalenia poziomu obsługi studentów – dla pracowników administracyjnych.

Mimo, iż zajęcia dydaktyczne dobiegają końca nie oznacza to, że kończą się działania wspierające umiędzynarodowienie zajęć. Doświadczenia nabyte w czasie wyjazdu pozwolą na rozszerzenie zakresu aktywności międzynarodowej studentów, szczególnie w ramach wspólnie realizowanych międzynarodowych konferencji studenckich. Z kolei poprawa jakości obsługi wymiany międzynarodowej dotyczy nowej inicjatywy Erasmus Without Paper w celu wymiany danych dotyczących mobilności studentów z innymi instytucjami szkolnictwa wyższego uczestniczącymi w nowym programie.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się do programu ERASMUS +.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top