Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatów na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczących możliwości, które stwarza aplikacja STOP COVID ProteGo Safe - https://www.gov.pl/web/protegosafe.

Aplikacja pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, poprzez monitorowanie otoczenia posiadacza urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją. Każde spotkanie osób trwające dłużej niż 15 minut i których dystans był mniejszy niż 2 metry, jest zapamiętane przez aplikację. Jeśli któraś z osób spotkania zachoruje – pozostałe osoby uczestniczące w spotkaniu, z którymi osoba chora miała kontakt w ciągu ostatnich 14 dni, otrzymają powiadomienie. Dzięki temu możemy ochronić siebie i innych. 

Aplikacja wykorzystuje API opracowane przez Apple i Google i działa w oparciu o technologię Bluetooth. Więcej informacji nt. działania aplikacji STOP COVID ProtGoSafe, możliwości jej pobrania i zainstalowania na urządzeniu mobilnym, bezpieczeństwa jej użytkowania, znaleźć można na stroni Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając <<TUTAJ>>

Zachęcamy do śledzenia Aktualności na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Grygierczyk-Ciupak

/zdjęcie pochodzi ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki/

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top