Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Zacznij działać - włącz aplikację STOP COVID. To może uratować twoje i innych życie. Walcz z koronawirusem.

Coraz częściej w walce z COVID-19 wsparcia udzielają nowe technologie. Jednym z rozwiązań wartych uwagi jest aplikacja ProteGO Safe, instalowana w telefonie. Po włączeniu w niej funkcji monitorowania ryzyka, monitoruje ona nasze otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na których także jest zainstalowana. W przypadku odnalezienia w naszym otoczeniu urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją, w odległości poniżej 2 metrów, którego kontakt z naszym urządzeniem trwał dłużej niż 15 minut, urządzenia zapamiętają to „spotkanie”. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem dostępnym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki <<TUTAJ>> oraz do śledzenia Aktualności.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Ewa Grygierczyk-Ciupak

/zdjęcie pochodzi ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki/

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top