Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W ramach inauguracji w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej „Tygodnia informacji o szczepionkach” odbyła się debata studencka na temat: Czy indywidualna decyzja o szczepieniu ma wpływ na realizację praw innych osób? Debata została przeprowadzona z udziałem studentów pierwszego roku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Kontekst niezbędny dla debaty zapewniło przygotowanie tych studentów podczas zajęć z przedmiotu Prawa człowieka i etyka zawodowa służb ochrony porządku prawnego. Podczas debaty studenci podkreślali prawo do indywidualnego decydowania w kwestii przyjęcia szczepionki, również przeciwko Covid19. Jednocześnie dostrzegali realny konflikt między tym prawem a prawem innych osób do życia w zdrowiu. W trakcie dyskusji wskazano na możliwość naruszeń innych praw osób, np. prawa do edukacji, które przy zdalnych formach nauki może być ograniczone. Studenci zauważyli również, że rozwój pandemii na skutek niskiego progu zaszczepienia, może skutkować wprowadzaniem restrykcji ograniczających wprost wolności obywatelskie.

Po analizie przytaczanych w dyskusji merytorycznych argumentów, zakorzenionych w różnych dziedzinach wiedzy, studenci zaakceptowali tezę, że podjęcie indywidualnej decyzji o szczepieniu ma wpływ na realizację praw innych osób. Konsekwencją przyjęcia tej tezy jest kolejny wniosek, iż podejmując indywidualną decyzję w sprawie szczepienia należy rozważyć również jej implikacje dla zdrowia i życia innych osób.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top