Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Szanowni Państwo,

Zgodnie z nadesłaną informacją od Koordynatora regionalnego ds. monitorowania sytuacji epidemiologicznej, informuję, że od poniedziałku, 12 lutego br. od godz. 8:00 rozpoczyna się możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1956 r. Przypominamy, że zgodnie z przesłanym do Uczelni komunikatem, zapisy na szczepienia ww. grupy osób uprawnionych trwają do 17 lutego 2021 r. do godz. 12.00. Osoby zainteresowane proszę o kontakt z p. Mariuszem Kulińskim - koordynatorem uczelnianym programu szczepień.

Szczegółowe informacje na temat programu szczepień znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, pod adresem - http://www.gov.pl.

Z wyrazami szacunku

dr hab inż. Jacek Binda, Prof WSFiP

/Rektor/

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top