Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

 Informacje dla studentów WSFiP - z uwagi na trwające ograniczenia w organizowaniu zajęć na terenie uczelni w wyniku pandemii koronawirusa SARS COV-2, uczelnia podjęła następujące działania na rok akademicki 2019/2020:

• Ostateczny termin wpłaty 4 raty czesnego (15 maja 2020r.) został przesunięty do 1 lipca 2020r.

• Zajęcia dydaktyczne na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach odbywają się w trybie zdalnym do odwołania (ostateczna decyzja Władz Uczelni zależna będzie od bieżących rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

• Zimowa sesja poprawkowa została przedłużona do 18 maja 2020r.

• Zaplanowany zostaje dodatkowy zjazd na studiach niestacjonarnych w dniach 13-14 czerwca 2020r.

• Letnia sesja egzaminacyjna pozostaje bez zmian: od 22 czerwca 2020r. – dla studiów stacjonarnych i od 20 czerwca 2020r. – dla studiów niestacjonarnych.

• Terminy obron pozostają bez zmian: podstawowy trwa do 17 lipca 2020r., uzupełniający rozpocznie się od 1 września 2020r.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top