Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV2 uczelnia wprowadza następujące ograniczenia.

Na podstawie decyzji Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z 2020 r.), zawieszone zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne w Uczelni (kontakt bezpośredni) w terminie do odwołania - Zarządzenie 14/2020 zmieniające Zarządzenie Prorektora nr 10/2020. Zawieszenie obejmuje wszelkie zajęcia na studiach, na studiach podyplomowych oraz innych formach. Zajęcia realizowane mają być z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Szczegółowe informacje odnośnie zawieszonych zajęć oraz szczególnych zasad funkcjonowania Uczelni zawiera Zarządzenie Prorektora 10/2020 Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Zaleca się śledzenie strony internetowej Uczelni oraz komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top