Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 12

Szanowni Państwo,

Władze Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej serdecznie zapraszają na uroczystą inauguracje roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Finansów i Prawa która będzie transmitowana na platrofmie Youtube uczelni. Transmisja odbędzie się 8 października 2021 r. o godz. 11.00 Wykład inauguracyjny „Europa okresu przełomu: wymiary integracji i dezintegracji w UE” wygłosi prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top