Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Drodzy Państwo Studenci oraz kandydaci na studia,

Jesteśmy przekonani, że dobrze bawicie się na wakacjach.

Jednak czas powrotów, w tym również na uczelnie, zbliża się nieuchronnie. Wraz z nim pojawiają się obawy co do sposobu funkcjonowania uczelni w Polsce. Rozumiemy te obawy.

Mamy jednak dla Was Studenci dobrą informację – Uczelnia jest przygotowana na różne scenariusze prowadzenia zajęć w pandemii.

Dysponujemy odpowiednim doświadczeniem i narzędziami oraz wsparciem świetnego zespołu informatyków. Pozwala nam to realizować cele studiów w maksymalnie dla Was Studentów bezpieczny sposób, adekwatnie do aktualnych warunków pandemicznych w Polsce. W Roku Akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne prowadzone mogą być z wykorzystaniem następujących modeli nauczania:

 • model zdalny – możliwość studiowania w dowolnym miejscu na ziemi poprzez platformy:
  • MS Teams
  • Zoom
  • Moodle
  • ClickMeeting
 • model tradycyjny – możliwość studiowania w murach Uczelni – wykłady, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty prowadzone w bezpośrednim kontakcie z wykładowcami i praktykami gospodarczymi
 • model hybrydowy – polegający na realizacji części zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a części w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia, laboratoria)

Możliwe będzie również korzystanie z programów wspomagających proces nauczania:

 • E-book – dostęp do wirtualnej biblioteki dla każdego studenta Naszej Uczelni już od pierwszego dnia studiów
 • MS Office – Word, Excel, PowerPoint, poczta elektroniczna
 • Wirtualna Uczelnia – studenci mają możliwość na bieżąco śledzić swoje postępy w nauce, sprawdzać plan zajęć oraz utrzymywać kontakt z wykładowcami
 • Symfonia firmy Sage
 • Optima
 • KDR firmy U-fin
 • Narzędzia Kohoot

Proces nauczania wspierać będą również:

 • pracownia technik komputerowych w księgowości
 • stanowiska do nauki dla osób niedowidzących
 • laboratorium kryminalistyczne
 • multimedialna strzelnica laserowa (trenażer strzelecki)
 • sala do ćwiczenia z samoobrony
 • pracownia bezpieczeństwa wewnętrznego

Zdajemy sobie sprawę jak istotną rolę, szczególnie teraz w dobie pandemii, odgrywa wsparcie materialne. Dlatego stypendia będzie można otrzymać już od pierwszego semestru studiów!

Studia z WSFiP pozwolą bezpiecznie i w ciekawy sposób zdobyć lub uzupełnić wykształcenie.

Atrakcyjne czesne, nowoczesna infrastruktura, przyjazna atmosfera to cechy, które wyróżniają WSFiP.

Czekamy na Was!

dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP

Rektor

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top