Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 23 lipca 2021 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracę z Prezesem Zarządu Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Ks. Robertem Kurpiosem.

Pani Dyrektor Generalna mgr Szarlota Binda oraz Rektor Uczelni dr hab. inż. Jacek Binda, Prof. WSFiP podpisali porozumienie o współpracy dzięki której studenci Wyższej Szkoły Finansów i Prawa mają możliwość skorzystania nieodpłatnie z usług Gabinetu Pomocy Psychologicznej Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Poradni Prawnej oraz Gabinetu Masażu i Rehabilitacji.

Uczelnia od wielu lat współpracuje z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej poprzez wspólne przedsięwzięcia charytatywne takie jak wsparcie osób starszych w Domach Pomocy Społecznej oraz Hospicjach.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top