Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Studenckie Koło naukowe „Prawo” dnia 15 czerwca 2021 r. zorganizowało Konferencję naukową pod tytułem „Dwa światy komunikacji” – cyber/przestrzeń!

"W ramach problematyki naszego Koła pojawia się niezwykła ciekawa kwestia komunikacji interpersonalnej, zarówno w obszarze przesłuchań świadków i podejrzanych, ale też w kontekście komunikacji online, która została wymuszona w ostatnim roku przez pandemię. Prelegenci podjęli się opracowania ciekawego zagadnienia związanego z właściwym przekazem treści w komunikacji. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji."

Referaty:

  • Kwadrat komunikacyjny – większość o nim nigdy nie słyszała! – czyli o umiejętności słuchania – Paweł Czerwiński z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Jak powiedzieć wykrzyknik lub wielokropek – o tajnikach pięknego mówienia – Monika Gruszka z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Jak dobrze interpretować gesty – czy potrafię właściwie obserwować? - Julia Kuziemska z Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  • Jak dobrze zaprezentować się podczas rozmowy online – gestykulacja, ubiór, ale i wiele więcej… - Martyna Rozner z Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Materiały z konferencji:
Ulotka
Prezentacja (ODP)

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top