Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dziś w Żywcu odbyło się spotkanie JM Rektora dr hab. inż. Jacka P. Bindy, prof. WSFiP z Panem Kazimierzem Matusznym Posłem na Sejm RP. Podczas spotkania Rektor Uczelni podziękował Posłowi Matusznemu za zaangażowanie w proces ubogacenia kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, zwłaszcza w obszarze nauk o bezpieczeństwie oraz logistyki. W trakcie spotkania rozmawiano także o bieżących potrzebach szkolnictwa wyższego w Polsce. W spotkaniu razem z Rektorem uczestniczył także dr Stanisław Ciupka Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top