Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wieloletnia współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu zaowocowała podpisaniem umowy o współpracę.

W dniu 2 czerwca 2021 r. J.M. Rektor WSFiP dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP w murach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznego podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Szkoły mgr Adamem Zoniem. Uczelnia będzie miała przyjemność objąć patronatem naukowym klasy o profilach ekonomicznych oraz logistycznych wspierając młodzież wykładami oraz webinariami prowadzonymi przez specjalistów i praktyków WSFiP.

Uczelnia od wielu lat intensywnie współpracuje ze szkołą dzięki przychylności Pana Dyrektora, który dbając o rozwój uczniów nawiązuje ścisłe relacje z otoczeniem aby umożliwić młodzieży rozwój.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top