Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W piątek w murach Uczelni zdalnie gościł prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także członek Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, który poprowadził webinarium dla studentów naszej Uczelni na temat „Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – Europejski Zielony Ład”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Panią Mirosławę Nykiel Poseł na Sejm RP oraz Władze Uczelni. W trakcie spotkania oprócz przedstawienia głównych założeń poruszanej tematyki Pan Profesor odpowiedział na „rzekę” pytań zadawanych przez studentów.

Serdecznie dziękujemy za merytoryczne spotkanie Panu Profesorowi i liczymy na więcej!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top