Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa od marca br. organizuje cykl webinariów dla młodzieży. Wykładowcy Uczelni spotykają się, w ramach wykładów on-line, z uczniami szkół średnich z terenu Bielska-Białej, Żywca, Cieszyna, Żor, Czechowic-Dziedzic, Kęt oraz innych miejscowości, prowadząc zajęcia z zakresu finansów, logistyki, prawa, cyberbezpieczeństwa, kryminalistyki i innych zagadnień związanych z aktualnymi ważnymi sprawami interesującymi młodzież.

Z radością przyjmujemy, napływające do nas podziękowania dla wykładowców oraz pracowników Uczelni oraz świadomość, że wykłady cieszą się tak dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych i przyczyniają się do poszerzania ich wiedzy.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top