Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, odpowiadając na Apel Prezydenta Miasta Bielska-Białej dotyczący wsparcia w przygotowaniu maturalnym dla młodzieży, organizuje cykliczne spotkania dla uczniów najstarszych klas szkół średnich związane z powtórką podstawowych zagadnień maturalnych.

Dyrektorzy z wielu szkól średnich Bielska-Białej zadeklarowali chęć udziału uczniów w powtórkach do matury; liczba zainteresowanych uczniów przekroczyła już 600 osób.

Spotkania dla młodzieży prowadzą wykwalifikowani nauczyciele i lektorzy - mgr Dorota Pieronek - polonistka, mgr Roman Kruczek – matematyk oraz mgr Agnieszka Smyrska – lektor j. angielskiego.

Ponad warto nadmienić, że WSFiP od wielu lat wychodzi naprzeciw wszelkim prośbom i sugestiom nauczycieli placówek oświatowych, nie tylko z Miasta Bielska-Białej ale całego naszego regionu i służy kompetentną pomocą oraz wsparciem. Uczelnia organizuje cykliczne spotkania dla młodzieży, nauczycieli, pedagogów i wychowawców, związane z aktualnymi problemami młodzieży i środowisk szkolnych, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Spotkania online rozpoczynają się w dniu 14.04.2021 r. i trwać będą do 29.04.2021 r.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top