Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 10 kwietnia 2021 roku Wyższa Szkoła Finansów i Prawa wspólnie z Biurem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zorganizowała trzecie webinarium „Zwalczanie cyberprzestępczości”. Prelegentem był Naczelnik Wydziału Rozpoznania wyżej wymienionego Biura KGP, który już wcześniej zrobił wrażenie na studentach posiadaną wiedzą praktyczną łatwością dzielenia się z nią Prelegenta i studentów przywitał Rektor dr hab. Jacek Binda, profesor WSFiP.

Tym razem sporą część zajęć prowadzący poświęcił spektakularnemu wyciekowi danych około 533 miliona profili fb, z tego około 2,5 miliona z Polski. Pan Naczelnik promował rozwiązania podwyższające poziom bezpieczeństwa: uwierzytelnianie dwuskładnikowe czy stosowanie kluczy sprzętowych. Sporo czasu poświęcił również łatwo dostępnym sposobom odkrywania fałszywych stron internetowych czy fałszywych listów e-mail.

W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 170 studentów i wykładowców z Wydziałów Prawa i Nauk Społecznych oraz Finansów i Technologii Informatycznych. Tym razem byli to studenci studiów II stopnia. Również trzecie webinarium, tradycyjnie już, z uwagi na duże zainteresowanie studentów i sporo pytań musiało zostać przedłużone. Prelegentowi serdecznie podziękował i wyraził uznanie Rektor WSFiP.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top