Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalna Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Pani Szarlota Binda została wyróżniona wpisem do Księgi Zasłużonych dla Bielska-Białej.
Wyróżnienie to jest docenieniem wieloletniej pracy pedagogicznej, od 25 lat pełnienia funkcji Dyrektora Generalnego w Wyższej Uczelni oraz od 29 lat Dyrektora w Bielskiej Szkole Menedżerów. Wcześniej przez 12 lat Pani Dyrektor była metodykiem byłego województwa bielskiego przedmiotów z branży ekonomicznej.
Środowisko akademickie składa najserdeczniej gratulacje i życzenia Pani Dyrektor Generalnej. Życzenia te barwnie wpisują się w Rok Jubileuszowy Uczelni, która przez ćwierć wieku kształci i wychowuje młodzież Podbeskidzia oraz studentów z niemal każdego zakątku Europy i świata. Pedagogiczny zmysł, wiedza i intuicja, przedsiębiorczość oraz stanowczość w dążeniu do celu, to niewątpliwie cechy Pani Dyrektor, które co dzień animują całe nasze środowisko do wytężonej pracy na rzecz dobra Uczelni, miasta i regionu.
Gratulujemy!
Więcej informacji.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top