Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 3 grudnia 2020 r. odbyło się webinarium na temat „Coopetition startegy” głównym prelegentem seminarium była dr hab. Hanna Shvindina pracującą w Stanach Zjednoczonych oraz Ukrainie.
Dr hab. Hanna Shvindina przekazała swoją wiedzę studentom WSFiP dotyczącą ugruntowanych teorii strategicznych z całego świata oraz o ich praktycznym wykorzystaniu we współczesnym życiu gospodarczym w Stanach Zjednoczonych. Podczas wykładu dokonano również wielu porównań do polskiej sytuacji gospodarczej przed rozpoczęciem się pandemii koronawirusa.
Pani doktor zaprosiła wykładowców Uczelni do współpracy z prestiżowymi amerykańskimi wydawnictwami w obszarze nauk ekonomicznych.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top