Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 14 stycznia 2021 roku obyła się I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa pt. "Wyzwania finansów publicznych".
Studenci z pięciu różnych ośrodków naukowych wymieniali się swoimi poglądami na temat deficytu budżetowego, współczesnego stanu gospodarki USA, finansowania opieki zdrowotnej w Polsce oraz w UE czy kwestii finansowania i modernizacji Sił Zbrojnych RP.
W konferencji udział wzięło prawie 30 studentów w tym 10 z Naszej Uczelni. Poziom wystąpień został oceniony przez Radę Naukową konferencji jak wysoki. Językami konferencji był angielski, ukraiński, polski i niemiecki.
Owocem konferencji będą wydane niebawem materiały pokonferencyjne.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top